ÉRDEKLŐDÖM!

A szervezet-diagnosztika során tanácsadóink feltárják a problématerületeket, azonosítják a sikereket biztosító pozitívumokat és erőforrásokat. Ezeket rendszerezik és értékelik, ezáltal segítve a szervezet fejlesztésének beavatkozási pontjait célzottan megtervezni.

A kérdőívek feldolgozását követően az elemzés során kimutathatók azok a területek, amelyek az elégedettséget és a motivációt a legjobban befolyásolják. Ezeknek a tényezőknek a stratégiai tervezésben vagy nagy szerepük a dolgozói elégedettség fenntartása és a dolgozók megtartása érdekében. A szervezetek egyik sikertényezője az elégedett munkatárs.

A kompetenciamérés segíti a szervezetet, hogy a sikeres és hatékony működéshez elengedhetetlen kompetenciákat biztosítsa, összehangolja, fejlessze, toborozza. A meglévő kompetenciamenedzsment rendszer felmérésével, fejlesztésére tett javaslattal, illetve a rendszer hiányában kiépítésére tett javaslatban támogatjuk szervezetét.

A 360 fokos értékelésben résztvevő személy a kapott visszajelzések alapján jobban megismeri önmagát, nagyobb biztonsággal tudja meghatározni erősségeit és gyengeségeit. Az értékelés hozzájárul az értékelt személy szakmai fejlődéséhez, segíti a vezetői utánpótlás biztosítását, javítja a kommunikáció hatékonyságát. Ez az egyetlen olyan értékelő módszer, mely nem elsősorban az adott személy önmagáról alkotott képétől, hanem a munkakörnyezettől, s az abban munkatársként dolgozó véleményalkotóktól függ.

Az illeszkedési felmérés célja, hogy a vezető számára feltárja azokat a fontos területeket a saját és a munkatársi viselkedési, gondolkodási jellemzőinek párhuzamba állításával, amelyek figyelembevételével konstruktív és eredményes munkakapcsolat lehet kialakítani. Növeli az empátiát, tudatosítja az egyének erősségeit, és megmutatja a munkatársakban lévő, a szervezet számára hasznosítható rejtett tartalékokat.

A vezető és beosztott közötti együttműködés minősége  a legjelentősebb megtartó erő a munkavállalók számára. Ez most halmozottan felerősödik a Covid-pandémia során, amikor is sok vállalkozásban a munkatársak és a vezető is online dolgoznak együtt.  Tanulmányok és felmérések kimutatták, hogy a munkatársak a munkahelyi felmondások okaként közel 60%-ban a vezetőt nevezik meg.

Az elégedettségmérés célkitűzésének meghatározása kulcsfontosságú. Egyrészt másképp kell a mérést felépíteni, előkészíteni és kommunikálni, ha gondok vannak a szervezetnél és másképp, ha csak aktuális helyzetfelmérésről van szó. Ezen felül lényeges, hogy mit kezd a szervezet a felmérés eredményével és azt hogyan kommunikálja a szervezeten belül. A felmérés önmagában csalódáshoz, ellenálláshoz vezethet. A jól felépített elégedettség-mérés, a mérési célkitűzés meghatározása, a helyzethez illő leghatékonyabb mérési eszköz kiválasztása, levezénylése, a mérési eredmények értékelése, változtatási pontok és lehetőségek meghatározása egy komplex feladat, amelyben felkészült és tapasztalt tanácsadóink szakmai partnerként állnak a rendelkezésükre.

Felkérésre bérfelmérést végzünk a megbízó által megadott szempontok alapján, pl. a kért iparágban, szektorban és vállalatok körében a megbízó által megadott pozíciókra, bérsávokra vonatkozólag. A felméréseinket online kérdőívvel vagy telefonos megkereséssel végezzük. Az eredményeket diagramokkal ábrázolva és szöveges elemzéssel továbbítjuk a megbízó számára. Hasonló módszerrel egyéb témákban is végzünk felméréseket, mint pl. cégautóval, juttatásokkal, employer brandinggel és egyéb témákkal kapcsolatosan.

Az értékelőközpontok (Development Center – DC) a kiválasztási központok (Assesment Center – AC) egyik fajtája és a szervezeten belüli jelölteket értékeli. A munkatársak értékelésének, a belső kiválasztásának az eszköze, módszere. Vizsgálja a munkatársak olyan vezetői, interperszonalis stb. képességeit, amelyekről csak a gyakorlat során lehet képet kapni. Tapasztalt és elismert tanácsadóink segítik a szervezeti célkitűzéseket legjobban támogató értékelő központ létrehozását, illetve értékelőközpontok teljeskörű levezénylését is. Az utóbbi esetben a célok és a szükséges kompetenciák meghatározásán túl az értékelési program elkészítését, és az értékelési eszközök kiválasztását, szerep- és esetjátékok, feladatok meghatározását és a tapasztalatok összegzése után a fejlesztési feladatok meghatározását.

A hálózatkutatás során tapasztalt tanácsadóink olyan fontos összefüggéseket tár fel a szervezet működéséről, amelyek nem mindig tudatosan alakulnak ki és egyben hatnak a szervezet működésére, a munkavállalók együttműködésére, teljesítményre, új kollégák beilleszkedésére. Ezek tudatosításával lehet ezeken változtatni és a szervezeti küldetés, értékrend és stratégiai irány mentén fejleszteni. Ilyenek lehetnek például: a szervezeti ábra mentén érvényesül-e a szervezeti kommunikáció vagy egy másik találkozási ponton keresztül? Ha mindkettőn, ezek egymással együttműködnek vagy versengenek? Hogyan történik a döntéshozatal valójában és kik a pozitív és negatív influencerek? Egy szervezeti döntéstámogató rendszer fejlesztése és bevezetése előtt a hálózatkutatás megelőzi a jól felépített rendszer bevezetési nehézségeit, azzal kapcsolatos ellenállásokat. Ugyanúgy egy szervezeti átalakítás sikerét megalapozza a hálózatkutatás eredményének számbavétele.

Érdeklődés

ADATOK ÉS ELÉRHETŐSÉGEK MEGADÁSA

Kérem, adja meg a vezetéknevét.
Kérem, adja meg a keresztnevét.
Kérem, adja meg a telefonszámát.
Kérem, adja meg az email címét.
Kérem, adja meg az email címét.
Az adatok elküldéséhez el kell fogadni a nyilatkozatot
ÉRDEKLŐDÖM!